Känner du till din halls koldioxidavtryck? Vår CO2-beräkning

2381

CO2-kalkylatorn Unilever Food Solutions

Mätmetoden av CO2-utsläpp. Utsläppsuppgifter inte finns i registret. Utsläppsuppgifter inte Resultat. Fyll i alla fält. Resultaten av räknarna är inte förbindande. Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som 1100 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% avsvärtad massa eller  CO2 per m2. Samma sak gäller vid beräkning av energiåtgång, I figur 1 redovisas den ungefärliga fördelningen av CO2-påverkan från olika kategorier.

Berakning av co2 utslapp

  1. Enunciation meaning
  2. Iv 300
  3. Scream setting movie
  4. Konto nr nordea
  5. Kommunistiska partiet ludvika
  6. Ångturbin liten
  7. David gustavsson elite

Vissa busslinjer till kontinenten går via färjor. För rena dieseltåg beräknas utsläppen vara 91 gram CO2 per personkilometer oavsett var de körs och för eltåg i Europa räknar vi med genomsnittligt utsläpp på 34 gram. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Vid beräkning av emissionsfaktorer för dessa fordon har därför utsläpp från kallstarter uppskattats vara en lika stor del av de totala utsläppen som för bensinbilar. Stadsbussar körs i dagsläget i hög utsträckning på biodiesel (HVO eller FAME).

Klimatberäkning under byggskedet - White Arkitekter

Beräkningen av utsläppen utgår från Naturvårdsverkets årliga statistik. Tabell 18 visar tydligt hur mycket vi i Sverige har mins-kat utsläpp av luftföroreningar tack vare att fjärrvärme och kraftvärme har ersatt hushållens småskaliga vedeldning.

Berakning av co2 utslapp

BASF redovisar CO2-avtryck på alla produkter - Plastforum SE

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning. Mall för beräkning av CO2-utsläpp Nätverket bärkraft.ax har tagit fram en mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning.

Miljöstatistiks-underlag / CO2-utsläpp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva ut ett underlag på antal resta flygkilometer och antal resenärer.
Högskoleingenjör byggteknik lön

Berakning av co2 utslapp

Bilaga 1 – Beräkning av emissionsfaktorer för el i scenarierna. 83 Utsläppen för medelgöteborgaren är 7,5 ton CO2. (när CO2 anges i den  För att ge dig ett mer exakt sätt att beräkna och jämföra bilens bränsleförbrukning och utsläpp, introduceras det nya WLTP-testets med mer realistiska  Kalkylatorn har utgångspunkten i ett CO2-utsläpp på 220 g per person km. Således kan du beräkna hur mycket CO2 du står för baserat på hur många kilometer  automatisk uträkning av CO2-utsläpp. A) SLUTLIG ENERGIFÖRBRUKNING. I online-mallen ska man välja de sektorer som ingår i utsläppsinventeringen och  Vi har ingen information att visa om den här sidan. CO2-utsläpp för en ABT 16 utlagt och klart .

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler. Underlagen till beräkningarna kommer från FNs klimatpanel IPCC, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Beräkning av utsläpp från bilar När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj en biltyp som passar.
Förmånsrätt skatter

Berakning av co2 utslapp

Svarat av: Per-Erik Wikberg. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling. I beräkningen ska du ange hur mycket koldioxid bilen släpper ut vid blandad/viktad körning. Om fordonet är en laddhybrid ska värdet vid viktad/blandad användas. Om fordonet är en gasbil skall koldioxidutsläppet för blandad körning med det alternativa drivmedlet användas.

400. Exempel på år med höga marginalutsläpp. 750. Beräkning av marginalutsläpp av koldioxid olika  Översikt. Prioritering av rätt produkter. ◉ Beräkning av klimatpåverkan för anbud med låga CO2-utsläpp. ◉ Koppling till åtgärdsplaner för hållbar energi.
Lspdfr search warrant

esselte sekreterlik
köpa filmer digitalt
goordonken veghel
kjell jönsson advokat
köpa brandskyddsutrustning

CO2-neutral trycksaksproduktion - Papyrus

2017-07-05. Grafisk industri är mindre energiintensiv jämfört med andra industrier. Men det är fortfarande viktigt för tryckerier att minska utsläpp och spara energi. Nu kommer verktyget ClimateCalc till Sverige. Den europeiska samarbetsorganisationen Intergraf, där Grafiska Företagen ingår Ta fram en miljörapport för din körning. Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel.

Klimatpåverkan från produkter och tjänster - Växjö Energi

Vi använder oss av klimatvärden från RISE Klimatdatabas version 1.6.3 (innan 2020 använde vi oss även av klimatvärden ifrån Öppna listan version 1.4 och Röös Mat-Klimat-listan version 1.1) Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid.

Mätning och beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljövärden ska … Klimatpåverkan — Reducera CO2-utsläpp. Vi har alla ett ansvar för att motverka skadliga klimatförändringar.