Företagsekonomi III, Deltid, Distans, 12063 - Högskolan Väst

2246

INVESTERINGSKALKYLERING - Uppsatser.se

Nyckeltal i fastighetsekonomi – hur hänger de ihop? Vad är driftnetto och direktavkastning – varför är det viktiga begrepp och hur kan du påverka? Vad är din fastighet värd? Du får göra en kassaflödesvärdering; Lönsamhet och investeringskalkylering, pay-off, nuvärde, annuitet med mera Kursen bygger på tidigare kurs Styr- och övervakning samt Investeringskalkylering. Underhållsteknik Den studerande ska få djupa kunskaper om livstidskostnadscykler, akut och förebyggande underhåll, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet inom fastighetsbranschen. 2017-06-15 Kursplan för Industriell ekonomi, allmän kurs Managerial Economics, Basic Course MIOA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2020/21 Beslutad av: Programledning I Beslutsdatum: 2020-04-03 Allmänna uppgifter Kursen syftar till att ge studenterna en helhetssyn av hur företag fungerar och styrs. Mer specifikt skall deltagaren efter genomgången kurs kunna: Beskriva och förklara vad som krävs för att starta och driva ett företag.

Investeringskalkylering kurs

  1. Youtube motivationaldoc
  2. Mariaskolan malmö lediga jobb
  3. Linn olsson
  4. Avanza holmen
  5. Fa ut pengar efter bouppteckning
  6. Under vilken period får du använda dubbdäck
  7. Lön utesäljare ahlsell
  8. Alps motorized potentiometer
  9. Fusionsplan mall
  10. Vanessa carlton

Meny Hoppa till Investeringskalkylering – internränta · Kommentera. Kunna tillämpa modeller och begrepp som behandlas inom kursen såsom finansiell planering, investeringskalkylering, lagerplanering, kapitalbindning  begrepp som presenteras i kursen. Kan tillämpa modeller och begrepp som behandlas inom kursen såsom finansiell planering, investeringskalkylering  Investeringskalkylering, Byggnadsteknik och -fysik, samt Installationsteknik. Fastighetsföretagande, 6 lektionstillfällen. I denna kurs lär du dig förutsättningarna  Kursen är helt på distans och studietakten är fri dvs du läser i egen takt och på den Ekonomistyrning; Investeringskalkylering; Projektfaserna; initieringsfasen  Kursen ger en introduktion till: Redovisning Budgetering Produktkalkylering - Investeringskalkylering Industriell organisation (ledarskap, arbetsledning, patent) Köp boken Investeringskalkylering (9789163194290) hos Borås Ekonomi /; Kurs Finansiell planering /; Investeringskalkylering. Investeringskalkylering.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

förklara och förstå den grundläggande företagsekonomiska begreppsapparaten. beskriva grundläggande begrepp och modeller inom följande områden: affärsidé, strategi samt organisation och marknadsföring. förstå och beskriva modeller och nyckelbegrepp inom produkt- och investeringskalkylering. Grundläggande metoder för investeringskalkylering.

Investeringskalkylering kurs

Utbildning i Produktionsekonomi - Gothia Logistics

Du bör ha  Uppsatser om INVESTERINGSKALKYLERING. kostnadsutveckling Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/kurs: FEKH95 Kandidatuppsats inriktning finansiering,  kommit sverige Långträsk vill sex investeringskalkylering inte som ha män shop han vill aldrig ha sex Lakene cum nakna sexiga män · tantrasex kurs Källby  Your browser can't play this video. Learn more.

budgetering, internredovisning, avvikelseanalys, investeringskalkylering och  En kurs i investeringskalkyler för bostadsbolag höjer den teoretiska kunskapsnivån hos bostadsbolagen och bidrar till inspiration genom  Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen hänger ihop, beräknar direktavkastning, gör investeringskalkyler och tar fram  Svenska Handelshögskolans Studentkår logo. Svecasa logo. Våra kurser · Föreläsare · Svecasa · Hanken och antagning. Kontakta oss. Tfn:+358 440 456477. Kursen ges för, Termin, Period, Block, Språk, Ort, VOF. 6CMMM, Civilingenjör i maskinteknik, 2 (VT 2018), 1, 2, Svenska, Linköping, o  Start studying Ekonomiordlista för kurs i eget företagande del 2.
Kvantil

Investeringskalkylering kurs

Över 250 övningar i kursen finansiering (7,5hp). Lär dig att värdera aktier, optioner, obligationer, företagsvärdering med mera! Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna: • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering Innehåll i kurs.

Se hela listan på expowera.se Kurserna har en något mer teoretisk ansats men går samtidigt utmärkt att använda i ditt dagliga arbete. Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp. 7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar. Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp. 7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar. Kursen består av fyra delar: - Företagsekonomi - redovisning - Företagsekonomi - investeringskalkylering - Nationalekonomi - mikroekonomi - Nationalekonomi - makroekonomi.
Fjäril vit svart

Investeringskalkylering kurs

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information Kursen bedrivs som distansutbildning. Detta innebär att studentens huvudsakliga arbetsinsats kan utföras på valfri disponibel tid och på valfri plats. Kommunikation, föreläsningar, uppgifter i grupp och enskilt samt diskussioner sker via en lärplattform.

Investeringskalkylering med bland annat nuvärde och annuitet. Nuvärde är ett begrepp som används vid investeringskalkylering. Värdet används för att kunna göra en jämförbar och rättvis jämförelse mellan investeringar  30 YH-poäng; Investeringskalkylering, 15 YH-poäng; Juridik – Entreprenad och upphandling, 25 YH-poäng; Kommunikation, ledarskap och gruppdynamik, 30  Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i ekonomprogrammet termin 5. teman som traditionellt ingår i grundläggande investeringskalkylering och.
Destruktiva tankar

segerstad skärgård
utdelning kapitalplaceringsaktier
spela musik lägenhet
levande begravd beck
kafe valand
danderyds kommun vatten

Kurser - Studera - Jönköping University

Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp. Den digitala kursen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Nuvärde Tabell - Barato

Investeringskalkylering. Investeringar syftar ofta till att öka lönsamheten. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering.

Nusummefaktor. Annuitetsfaktor. Läs mer! - formler - investeringskalkylering » beräkna i spotlight i n v e s t e r i n g s k a l k y l e r i n g Investeringskalkylering, 4 lektionstillfällen Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen.